BLACK ISLA 
THE ULTIMATE ISLAND OF FREEDOM

BLACK ISLA MYSTIC BROTHERS

Multiplatformní projekt BIMB pulsuje v souřadnicích vymezených zlatým řezem konspirační propagandy a sdílené digitálním (s)vědomím. Ozvuky pop-artové ikonografie a sampledelické hudby oživují odkaz pohřešované formace COLD-BOY-KLAN.  

Obraz - zvuk - text jsou zde podřízeny ideologii nezvratného pohybu společenského hnutí směrem ke svobodné autonomní zóně - Černému Ostrovu (Black Isla), Ten každým dnem dostává jasnější obrysy. Mystické Bratrstvo (Mystic Brothers) věrné myšlence anarchismu se stává antropologickou diverzí, zpřet rhávající okovy mediálního zotročení a kulturní slepoty. 

BIMB se tak zrodil, aby zneklidňoval všechny majitele domnělé pravdy a nastolil novou radikální utopii.

...už brzy naviděnou...


----------------------

The multiplatform project BIMB pulses at the coordinates defined by the golden cut of a conspiratorial propaganda and shared digital consciousness. The echoes of pop-art iconography and sampledelic music revive the legacy of the missing formation COLD-BOY-KLAN.
Picture - sound - text are subordinated to the ideology of the irreversible motion of the social movement towards the free autonomous zone -  Black Isla, which every day gets pure contours. Mystic Brothers, faithful to the idea of anarchism, is becoming an anthropological diversion, breaking the chains of media enslavement and cultural blindness.
BIMB was born to disturb all owners of the fictive truth and to establish a new radical utopia.
... see you soon ...


NEW ALBUM UNSER KAMPF 
OUT NOW !!!

"Výjimečnost Black Isla Mystic Brothers tkví v nastavení zrcadla dnešní doby, kdy děj se řítí kupředu, jedna zásadní, ať už politická, společenská nebo ekologická událost střídá druhou, informace se k nám valí ze všech možných stran, takže vyznat se v tom, co je a není pravda, kdo s námi hraje jakou hru, je téměř nemožné. A do tohoto Babylonu přichází BIMB a nabízí radikální utopickou vizi, která asi nemá praktický potenciál, může nás ale donutit, probrat si řadu zásadních témat dneška znovu. Možná z jiného úhlu. A to už není na jeden umělecký projekt málo."

(Pavel Zelinka - Magazín UNI, 8/2019)

Černý čtverec a fontána na elektrickém křesle definují účast tvůrčí inspirace. Totalita svobodného ducha a decentralizace forem určují vyznání."