THE BLACK ISLA 

THE ULTIMATE ISLAND OF FREEDOM


POŘÁDEK BEZ VLÁDY

/ UTOPIE JE KLÍČEM K FLUIDNÍ REALITĚ INFOVĚKU /

Kyberprostorová akce no. II. / září 2020

ORDER WITHOUT GOVERNMENT

/ UTOPIA IS THE KEY TO THE FLUID REALITY OF INFOAGE /

Cyberspace action no. II. / September 2020


Demokracie se stala věcí menšiny u moci, nikoliv participativní vládou všelidového konsensu. Lidé se jí dobrovolně vzdali a přenechali rozhodování a zodpovědnost jiným, výměnou za sliby o lepších zítřcích a "klid na práci". Zastupitelství a stranický systém však není jediným možným přerozdělením moci, a tím i společných financí, jak se nám snaží někteří politici namluvit. Stát není firmou nikoho. Ctíme tedy i právo nevolit, pokud není na výběr.

Akce "Pořádek bez vlády" poukazuje na stále vyprázdněnější propagandistické výkřiky, které už téměř nic nesdělují a jen se předhání o třívteřinovou pozornost elektorátu a zamořují vizuální horizont měst i virtuální prostor. Politické strany jsou často zaměnitelné a multiplikují se. Je těžké se rozhodnout. Politika by se tedy měla opět stát politikou v nejširším možném slova smyslu, ne jen vysokou hrou vyvolených elit, jenž čachrují s populistickými výroky o snadném řešení problémů a mohou si zaplatit drahou kampaň. Jsou však i výjimky. 

Skutečná politika začíná u každého z nás. Jsme zoon politicon či homo politicus. Všichni jsme vědomě či nevědomě její součástí a být apolitický je jen další politické gesto.

Jsme paralelní síť ... Nikoho nezastupujeme ... Rozhodni o sobě Sám !!!

We are a parallel net ... We do not represent anyone ... Decide for yourself !!!

SDÍLEJ, NEŽ TO SMAŽOU !!!

Kyberprostorová akce no.1. v DCS Gallery Virtual (Březen-Květěn 2020)

V globální koronavirové hysterii, v éře virálního marketingu a deep fakes vítáme příznivce kulturně diverzní guerilly BIMB / obyvatele Černého ostrova - THE BLACK ISLA / na virtuální výstavě, digitálně zasquatovaných teritórií DSC Gallery (majitelé prominou ;). Děkujeme především Olze "Meďě" Trčkové za její "spoluúčast" (i když nevědomou). Očekávejte, že se akce může stát virálním memem... "Spektákl není souborem obrazů, nýbrž společenským vztahem mezi osobami, zprostředkovaným obrazy!" (Guy Debord).

Ohledáváme hranice hackingu kyberprostoru a digitální identity, které nastolují mnohé, zatím nezodpovězené otázky. Existuje vlastnictví "bílé krychle" galerijního prostoru pouze v jejím fyzickém rozměru, nebo je součástí Velké hry i fenomén jejího digitálního otisku. Je odraz člověka za zrcadlem prodloužením jeho osobní identity, nebo je to jen fiktivní shluk datového toku pixelů, jež lze nekonečně replikovat a manipulovat? Přikláníme se k tezi Baudrillarda: "Simulacrum není nikdy tím, co skrývá pravdu - je to pravda, která skrývá skutečnost, jež neexistuje."

Nenuceně hledíme do objektivu, jak jej definoval Flusser: "Svoboda je strategie, jak podřídit náhodu a nutnost záměru - Svoboda je hra proti aparátu."

SDÍLEJ, NEŽ TO SMAŽOU !!! 
SHARE, BEFORE IT'S DELETED !!!


BLACK ISLA MYSTIC BROTHERS

Multiplatformní projekt BIMB pulsuje v souřadnicích vymezených zlatým řezem konspirační propagandy a sdílené digitálním (s)vědomím. Ozvuky pop-artové ikonografie a sampledelické hudby oživují odkaz pohřešované formace COLD-BOY-KLAN.  

Obraz - zvuk - text jsou zde podřízeny ideologii nezvratného pohybu společenského hnutí směrem ke svobodné autonomní zóně - Černému Ostrovu (Black Isla), Ten každým dnem dostává jasnější obrysy. Mystické Bratrstvo (Mystic Brothers) věrné myšlence anarchismu se stává antropologickou diverzí, zpřet rhávající okovy mediálního zotročení a kulturní slepoty. 

BIMB se tak zrodil, aby zneklidňoval všechny majitele domnělé pravdy a nastolil novou radikální utopii.

...už brzy naviděnou...


----------------------

The multiplatform project BIMB pulses at the coordinates defined by the golden cut of a conspiratorial propaganda and shared digital consciousness. The echoes of pop-art iconography and sampledelic music revive the legacy of the missing formation COLD-BOY-KLAN.
Picture - sound - text are subordinated to the ideology of the irreversible motion of the social movement towards the free autonomous zone -  Black Isla, which every day gets pure contours. Mystic Brothers, faithful to the idea of anarchism, is becoming an anthropological diversion, breaking the chains of media enslavement and cultural blindness.
BIMB was born to disturb all owners of the fictive truth and to establish a new radical utopia.
... see you soon ...


NEW ALBUM UNSER KAMPF 
OUT NOW !!!

"Výjimečnost Black Isla Mystic Brothers tkví v nastavení zrcadla dnešní doby, kdy děj se řítí kupředu, jedna zásadní, ať už politická, společenská nebo ekologická událost střídá druhou, informace se k nám valí ze všech možných stran, takže vyznat se v tom, co je a není pravda, kdo s námi hraje jakou hru, je téměř nemožné. A do tohoto Babylonu přichází BIMB a nabízí radikální utopickou vizi, která asi nemá praktický potenciál, může nás ale donutit, probrat si řadu zásadních témat dneška znovu. Možná z jiného úhlu. A to už není na jeden umělecký projekt málo."

(Pavel Zelinka - Magazín UNI, 8/2019)

-----------------

"Svůj mimohudební program, kombinující dnešní komunikační realitu se surrealismem, faktografii s dekontextualizací, mystifikací, plunderfonií či dadaismem a koláží, realizuje projekt BIMB s velkým nadhledem i černým humorem." 

(Jan Faix - His Voice, 26.9.9.2019)

Černý čtverec a fontána na elektrickém křesle definují účast tvůrčí inspirace. Totalita svobodného ducha a decentralizace forem určují vyznání."

THE BLACK ISLA 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky